Co warto wiedzieć o ustawie o OZE?

Źródło: https://trmewobrot.pl/

Ustawa o OZE w Polsce. Poznaj przepisy prawne obowiązujące po nowelizacji

Obecnie w Polsce istnieje wiele aktów prawnych i regulacji, które mają na celu skuteczne zwiększenie ochrony środowiska. Jedna z najgłośniejszych ostatnimi czasy ustaw dotyczy odnawialnych źródeł energii, czyli OZE. Po raz pierwszy projekt został przyjęty przez rząd 20 lutego 2015 roku. Od tego czasu przeprowadzono jej nowelizację. Ustawa o OZE definiuje pojęcie odnawialnych źródeł energii, a także określa wszystkie najważniejsze zasady oraz warunki jakie trzeba spełnić przy wytwarzaniu ekologicznej i znacznie zdrowszej dla środowiska energii. W pierwotnej wersji ustawy znalazły się również przepisy dotyczące mechanizmów wspierających wytwarzanie odnawialnych źródeł energii, wymagane certyfikaty dla przedsiębiorstw stosujących rozwiązania OZE, a także szczegółowy plan dla Polski, mający znacząco podnieść krajowe zużycie odnawialnej energii elektrycznej.

Nowelizacja ustawy o OZE

Najnowsza nowelizacja ustawy o OZE została zatwierdzona przez rząd 25 czerwca 2019 roku. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy znaczącego rozszerzenia definicji prosumenta. Dotychczasowo prosumentami mogły być jedynie gospodarstwa domowe, które wytwarzały energię elektryczną pochodzącą tylko z OZE, którą mogły potem magazynować albo sprzedawać. Obecnie rolę prosumenta mogą pełnić także przedsiębiorstwa, jeżeli sprzedaż energii wytworzonej w ramach mikroinstalacji nie będzie stanowić przeważającego przedmiotu w ramach ustawy dotyczącej statystyki publicznej. Prosument, który wytwarza energię elektryczną pochodzącą z OZE, a nie jest przedsiębiorcą, nie będzie mógł nazwać swoich usług działalnością gospodarczą. W nowelizacji zostały zawarte również zmiany dotyczące mikroinstalacji. Do tej pory dopuszczalna ich wielkość nie mogła przekraczać 40 kW. Obecnie wartość ta wzrosła do 50 kw. Dodatkowo projekt wydłużył czas, w którym należy rozpocząć produkcję energii elektrycznej pochodzącej z instalacji, która wygrała dany przetarg lub aukcję. W przypadku fotowoltaiki termin ten wynosi 24 miesiące od momentu zamknięcia aukcji. W przypadku energii wytwarzanej z wiatru na lądzie, czas został wydłużony do 33 miesięcy. Czerwcowa nowelizacja projektu o OZE zmodyfikowała też zapis dotyczący ustawy odległościowej. Według nowych przepisów wszystkie pozwolenia związane z budową turbin wiatrowych, które zostały wydane przed 25 czerwca bieżącego roku zachowują ważność nie dłużej niż do 16 lipca 2021 roku. Nowy, pięcioletni termin obowiązuje od dnia, w którym nowelizacja weszła w życie aż do połowy 2024 roku. Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Energii zatwierdzona nowelizacja umożliwi do końca 2019 roku przeprowadzenie przez Urząd Regulacji Energetyki aukcji, dotyczącej zakupu energii elektrycznej przy jednoczesnym określeniu jej wartości oraz ilości. Ma to skutkować znacznym wzrostem produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Na ten cel rząd przeznaczył łącznie 0,5 mln zł. Obecna ustawa przewiduje też rozpoczęcie działań, które doprowadzą do zwiększenia udziału energii elektrycznej z OZE co najmniej o 15% do 2020 roku.