Jak wziąć rozwód przez internet?

Pozew o rozwód/separację kieruje do sądu małżonek, jaki nie pragnie dłużej być w związku małżeńskim z racji na wystąpienie pomiędzy nim, natomiast współmałżonkiem trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W uzasadnieniu pozwu – należy pokazać najistotniejsze podstawy, jakie spowodowały do trwałego rozpadu związku małżeńskiego i pokazać przykłady na poparcie stwierdzeń zamkniętych w pozwie (dowody w formie: świadków – imiona oraz nazwiska i adresy świadków i sytuacje, na jakie świadkowie mieliby składać zeznania, zdjęć, listów, rachunków oraz pozostałych materiałów).

Gdzie złożyć oraz co winien zawierać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Pozew o rozwód przez internet bez orzekania o winie winien zostać złożony w postaci pisemnej w wydziale cywilnym sądu okręgowego (w dwóch egzemplarzach), w jakiego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zakwaterowanie, jeśli chociaż jedno spośród nich w tymże okręgu wciąż jeszcze jest, natomiast w wypadku braku takiej podstawy odpowiedni jest sąd okręgowy miejsca zakwaterowania strony pozwanej, natomiast kiedy także owa okoliczność nie jest spełniona, wtedy właściwość sądu charakteryzuje się na bazie miejsca zakwaterowania strony powodowej.

Ile kosztuje rozwód przez internet?

Zaczynając sprawę rozwodową trzeba się liczyć z dużymi wydatkami. Stała opłata od złożenia pozwu rozwodowego stanowi 600 zł. Opłatę ową złożyć należy do odpowiedniego sądu. Jeśli sąd w czasie postępowania o rozwód ma dokonać także podziału majątku, należy zapłacić także opłatę w kwocie 300 zł czy 1000 zł (we współzależności od tego, czy projekt sposobu podziału majątku jest zgodny lub nie).