Jak wziąć rozwód

Rozpoczęcie sprawy rozwodowej nigdy nie jest łatwe dla rozstających się małżonków, zarówno jeśli chodzi o techniczne przejście tego procesu, jak i sprawy emocjonalne. Dodatkowo, jeśli w grę wchodzi majątek wymagający podziału oraz sporna kwestia opieki nad dziećmi, to rzecz staje się jeszcze bardziej skomplikowana.

Jak rozpocząć starania o rozwód we Wrocławiu?

Pierwszym krokiem planowego rozstania się małżonków jest znalezienie między sobą porozumienia co do podstawowych kwestii z tym związanych oraz zasięgnięcie porady odpowiedniego prawnika. W kategorii rozwód Wrocław wybór takich doradców lub już typowo prawników jest bardzo duży. Pod uwagę warto wziąć zarówno doświadczenie takiej osoby na polu spraw rozwodowych, jak i jej empatię i podejście do klienta. Każdy z małżonków musi być reprezentowany przez innego prawnika, dzięki czemu oboje mają pewność, że dany specjalista działa tylko i wyłącznie w ich interesie. Przemyślany wybór takiego fachowca jest tu kluczowy zarówno pod kątem kosztów, jakie przyjdzie za niego zapłacić, jak i efektów jego działania.

Najpierw rozwód, potem kwestie majątkowe

Rozchodzącym się parom często wydaje się, że decydując się na rozwód we Wrocławiu (czy w dowolnym innym mieście), w czasie jednego posiedzenia załatwią zarówno prawną kwestię rozstania się, jak i sprawy towarzyszące. Chodzi tu szczególnie o majątek i jego podział oraz opiekę nad dziećmi. Tu warto wiedzieć, że każda z tych spraw przeprowadzana jest osobno. Najpierw odbywa się sam rozwód, a dopiero potem na osobnych rozprawach toczą się kwestie majątkowe i ta najważniejsza dla par z dziećmi, czyli określenie tego kto i na jakich zasadach będzie się nimi zajmował. W kategorii rozwód wrocław w ramach jednego postępowania nigdy nie przeprowadza się wszystkich tych kwestii. Są to osobne sprawy i wymagają nierzadko zatrudnienia kolejnego prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym, majątkowym czy innych kwestiach, jakie w ramach postępowań mogą pojawić się na drodze rozstających się małżonków.