Przepisy budowlane

Źródło: https://legalnabudowa.pl

Nowe przepisy budowlane. Sejm przyjął ustawę

Nowe przepisy budowlane zostały uchwalone przez Sejm 23 stycznia 2020 r., a Prezydent podpisał je 3 marca 2020r. W ten sposób powstała ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Sejm ostatecznie odrzucił poprawki do projektu ustawy zgłoszone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Przyjęta ustawa wejdzie w życie po upływie sześciomiesięcznego vacatio legis, czyli w dniu 19 września 2020r.

Intencją autorów zmian było uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez doprecyzowanie niejasnych przepisów i uproszczenie procedur. Nowela zmniejszy liczbę niezbędnych dokumentów, które musiały zgromadzić podmioty starające się o uzyskanie pozwolenia na budowę, poszerzy katalog czynności, na które nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia na budowę, a także ułatwi legalizację niektórych przypadków samowoli budowlanej. Dużą wagę przykłada się także do bezpieczeństwa pożarowego i promocji ekologicznych źródeł ciepła.

Ułatwienia dla starających się o pozwolenie na budowę

Najnowsze przepisy budowlane ucieszą wszystkich tych, którzy zamierzają wnioskować o udzielenie pozwolenia na budowę. Zmniejszy się liczba dokumentów, które właściciel działki musi zgromadzić. Projekt inwestycji, składany w trzech egzemplarzach, będzie składał się z trzech części. Należą do nich:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu – w grę wchodzi tu między innymi usytuowanie budowli, układ komunikacyjny oraz informacje dotyczące obszaru oddziaływania;
  • projekt architektoniczno-budowlany – ma zawierać 10 elementów, w tym układ przestrzenny inwestycji oraz wykaz rozwiązań technicznych i materiałowych;
  • projekt techniczny, czyli opis konstrukcji i instalacji oraz charakterystyka energetyczna.

W niektórych wypadkach, do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne będzie przedłożenie dodatkowo opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne elementy – o ile tak wymagają przepisy prawa.